top of page
Top
 Zorghuis  
 Oostende
logo rond.png

Help ons anderen helpen!

Op onze website vindt u alle mogelijke informatie over onze werking.

U zult begrepen hebben dat wij nood hebben aan financiële steun om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Velen hebben ons reeds geholpen.

Volgt u?

SINDS EIND 2012 HEBBEN WIJ DE TOELATING VANWEGE DE FOD FINANCIEN OM FISCALE ATTESTEN AF TE LEVEREN VOOR ALLE GIFTEN VAN MINIMAAL €40 PER JAAR. DIT IS EEN BELANGRIJKE TROEF! U recupereert 45% van de gedane gift op uw te betalen belastingen!

Wij zullen dus aan alle schenkers die beantwoorden aan de door de Wet gestelde voorwaarden een fiscaal kwijtschrift kunnen toesturen. Dit zal hen toelaten hun gift aan het Zorghuis fiscaal in mindering te brengen.

Deze toelating betekent een grote stap voorwaarts in de financiering van ons sociaal project. Wij durven dan ook te rekenen op de verdere steun van al onze steungevers en dankzij het fiscale voordeel hopen wij dat velen het geschonken bedrag zullen verhogen.

Wij herinneren eraan dat ons Zorghuis enkel kan blijven bestaan dankzij de steun van zovele partikulieren, verenigingen, bedrijven, service clubs, ... De ontvangen ligdaggelden dekken onze kosten maar voor 20 à 30 %. De rest komt van u allen! Bedankt! 

  • via een bestendige opdracht : actie : 1000 x 5 x 12

Wij zoeken 1000 mensen die maandelijks €5 (of een veelvoud ervan …) willen storten.

U geeft aan uw bank een bestendige opdracht om maandelijks € 5, 10, 15, .. over te 

schrijven op de rekening BE59 0015 7574 8226 van VZW ZORGHUIS OOSTENDE met vermelding "Actie 1000x5x12"

Daarmee bezorgt u ons maandelijks de broodnodige inkomsten om onze werking te ondersteunen.  

Een klein maandelijks bedrag voor u, een geruststelling voor ons! En we leveren u een fiscaal attest af voor een  totale gift van minimaal €40 per jaar!

 

  • via uw testament

Wenst u Zorghuis Oostende in uw testament op te nemen ? Neem dan contact met coordinatoren@zorghuisoostende.be of op 0486/18.83.82.

 

  • door een activiteit te organiseren

Het Zorghuis wil mensen met kanker tijdelijk een “bijna-als-thuis” huis bieden. Dat is mogelijk dankzij de inzet van veel vrijwilligers én de steun van nog meer weldoeners.

We zijn heel dankbaar voor de vele financiële steun die we mogen ontvangen van partikulieren, bedrijven, instellingen, service clubs, enz…

Maar er ontstaan ook initiatieven van mensen, alleen of in groep, om een activiteit te organiseren ten bate van het Zorghuis.  Of door voor te stellen om de geschenken die aangeboden worden ter gelegenheid van bijvoorbeeld een familiefeest te vervangen door een gift voor het Zorghuis.

Het Zorghuis helpt u graag om uw ideeën concreet te maken. Contacteer ons gerust …

via bestendige opdracht
via uw testament
Activiteit organizeren
bottom of page