top of page
 Zorghuis  
 Oostende
logo rond.png

Identiteit van het Zorghuis

dna.jpg

1. Ideologie – Waar geloven wij in?

De mens is van nature sociaal. Hij wil vanuit zijn eigenheid, unieke talenten en drijfveren betekenis geven aan al wat hij doet. 

En doet dit heel bewust. Wanneer iemand ernstig ziek wordt verwerkt hij dat op zijn eigen unieke manier. 

Tijdens de behandeling heeft de zieke nood aan “kwali-tijd”, aandacht en ondersteuning op zijn maat. 

Door een positief welbevinden kan hij zijn behandeling beter dragen en vindt hij, gedragen door een warme omkadering, de moed en de kracht om door te gaan. 

 

2. Visie

De medische verzorging van kanker en van chronische aandoeningen evolueert voortdurend. Tijdens de behandeling is de patiënt voldoende omringd.

Voor de nazorg daartegenover zijn het individu en zijn (thuis)omgeving meer en meer aangewezen op henzelf.

Op dat moment moeten ze - indien onvoldoende mantelzorg aanwezig in hun eigen omgeving - beroep kunnen doen op een extern netwerk of organisatie.

Wij bieden onze gasten die opvang, gezelschap, rust en huiselijke gezelligheid, met bijzondere aandacht voor hun specifieke noden.

Met ons team van vrijwilligers willen wij aldus een verschil maken in de maatschappij.

Het huis staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging of middelen.

 

3. Missie

Het Zorghuis wil een “bijna als thuis” huis zijn voor mensen met kanker.

Door de opvang die we bieden kunnen zij tot rust komen wat bijdraagt aan hun herstel.

 

4. Unieke kracht

Het Zorghuis onderscheidt zich door een rustpunt te bieden tussen ziekenhuis en thuis waar mensen tijdens en na hun behandeling terecht kunnen.

Een team van vrijwilligers, elk met hun eigenheid, vervult daarbij een belangrijke rol. Ze vormen de motor van het Zorghuis. Dag en nacht, zeven dagen op zeven staan ze klaar voor de gasten. Om hen in staat te stellen hun opdracht goed te vervullen kunnen ze rekenen op de nodige steun, begeleiding en vorming.

5. Kernwaarden

 Samen leven en samen werken gaat soepeler als je begrip hebt voor elkaars persoonlijkheid en je oprecht de kwaliteiten van een ander waardeert. We zijn een respectvolle organisatie waar betrokkenheid en geborgenheid belangrijk zijn en waar we vernieuwend willen optreden.

 Verbondenheid :

Samen willen we de unieke relatie tussen de gasten, mantelzorgers, familieleden, vrienden, professionele medewerkers en vrijwilligers invullen.

We bieden onze gasten tijdens hun verblijf in het Zorghuis een warm en respectvol samenlevingsverband. Daarnaast zoeken we ook verbinding met de buurt en de ruimere maatschappij.

 Kracht :

We gaan uit van de kwaliteit en de competenties van de mensen (zowel de gasten als de vrijwilligers als de medewerkers) in plaats van de tekortkomingen. Dit geeft kracht en vertrouwen.

Het Zorghuis reikt haar gasten vormen van troost en ondersteuning aan die ze mogelijks elders niet vinden.

 Respect :

We respecteren iedereen in zijn “zijn” en we zijn er voor iedereen, binnen de mogelijkheden en de identiteit van het Zorghuis.

We waarderen een samenleving die ruimte biedt aan uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen maar die nooit aan anderen mogen worden opgedrongen.

 

6. Ambitie

 Wij zijn geslaagd wanneer we:

• persoonlijke aanpak met zorg op maat bieden

• inzetten op het welbevinden van de gast

• een “thuis” creëren met maximaal comfort en ruimte

• bekendheid van het concept “Zorghuis” over geheel Vlaanderen en verder verspreiden en daardoor 

  het maatschappelijk draagvlak vergroten

bottom of page