top of page
 Zorghuis  
 Oostende
logo rond.png

Een verblijf in het Zorghuis kost €40 per dag.

Een verblijf in het Zorghuis kost €40 per dag (onveranderd sinds 1 april 2017). Met deze vergoeding kunt u rekenen op de prestaties die voorzien zijn in het Zorghuis: verblijf, maaltijden, niet-alcoholische dranken, ondersteuning door de coördinator en de vrijwilligers. Kosten voor persoonlijke verzorging en medische zorgen blijven ten laste van de gasten.  

Dankzij een overeenkomst met de meeste ziekenfondsen (contacteer hiervoor onze coördinator) kunnen wij de eigen bijdrage van de gasten beperken tot maximaal €25 per dag (volgens de ligdagprijs geldig op 1 april 2017 en verschillend volgens ziekenfonds).

De gasten ontvangen een factuur en bieden zich met deze aan bij hun ziekenfonds voor het ontvangen van de voorziene vergoeding (momenteel minimaal €15, afhankelijk van het ziekenfonds). Van de gast verwachten we de betaling op onze rekening binnen de 14 dagen. 

Momenteel geldt een gedeeltelijke derdebetalersregeling enkel bij Partena en het Onafhankelijk Ziekenfonds. Dit betekent dat het grootste deel rechtstreeks door deze ziekenfondsen aan het Zorghuis betaald wordt. De rest wordt betaald door de gast. Bij deze ziekenfondsen is een voorafgaand akkoord absoluut nodig. Voor meer uitleg kan men zich wenden tot onze coördinator.

De tarifering is bewust laag gehouden omdat wij in de eerste plaats een laagdrempelig sociaal project willen zijn. Wij zijn er voor allen die ons nodig hebben in de moeilijke dagen van hun oncologische behandeling. Deze lage vergoeding dekt uiteraard niet al onze kosten en wij genieten momenteel niet van enige overheidssteun. De ontbrekende middelen worden ons aangereikt via giften van partikulieren, instellingen, bedrijven, service clubs, ... (zie hiervoor de pagina "Hoe het Zorghuis steunen"). In het bijzonder zijn wij KOM OP TEGEN KANKER heel dankbaar voor de jarenlange steun!

bottom of page